" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Η Επιλογή της Ανακύκλωσης

Η Φύση δεν παράγει απορρίμματα, αλλά μόνο απόβλητα τα οποία αποτελούν χρήσιμες πρώτες ύλες για κάποιους οργανισμούς μέσα από τη φυσική ανακύκλωση που γίνεται στη Φύση. Οι διεργασίες αυτές επιστημονικά αποκαλούνται βιο-γεωχημικοί κύκλοι διάσπασης των χημικών ενώσεων και διάθεσης των χημικών στοιχείων τους στο περιβάλλον .Έτσι στη Φύση, τίποτα δεν χάνεται και συνεχίζεται ο διαρκής κύκλος της ζωής, κατά τον οποίο προσλαμβάνονται ή και απορρίπτονται ουσίες και συστατικά στο περιβάλλον. Στην αντίπερα όχθη, στο ανθρωπογενές περιβάλλον, ο άνθρωπος παράγει σκουπίδια, τα οποία όμως μόνο μέσα από τη σωστή διαχείριση και την ανακύκλωσή τους μπορούν να δώσουν ξανά χρήσιμες πρώτες ύλες συμβάλλοντας έτσι σε καλύτερο περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας. Οτιδήποτε είναι άδειο ή παλαιό, δεν είναι και άχρηστο, ενώ ότι πετάμε δεν είναι και σκουπίδι με την ανθρωποκεντρική έννοια!
Όταν αντιληφθούμε ότι τα σκουπίδια μας δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες πρώτες ύλες, τότε θα συνειδητοποιήσουμε πόσο λάθος κάνουμε, με το να πετάμε οτιδήποτε και οπουδήποτε, με τεράστιο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος.
Σχετικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι από ένα τόνο ανακυκλωμένο χαρτί που χρησιμοποιούμε ξανά: Εξοικονομείται ενέργεια και νερό γύρω στο 40-50% , Προξενείται λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 70-75% , Ελαχιστοποιείται η ρύπανση στο νερό κατά 30-40% , Διασώζονται περίπου 17-20 δένδρα , Μειώνεται σημαντικά ο όγκος των σκουπιδιών που φτάνουν στις χωματερές (ΧΥΤΥ).
Εξάλλου, από ένα τόνο ανακυκλωμένο αλουμίνιο που χρησιμοποιούμε ξανά: Εξοικονομείται ενέργεια γύρω στο 95% , Εξοικονομούνται γύρω στους 4 τόνους της πρώτης ύλης του, το βωξίτη , Προξενείται λιγότερη ρύπανση στον αέρα και στο νερό κατά 20-40%, Εξοικονομούνται χημικές ουσίες και άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ( 500 κιλά σόδας, 25 κιλά κρυολίτη, 35 κιλά φθοριούχου αλουμινίου, 100 κιλά ασβεστόλιθος, κ.ά), Μειώνεται σημαντικά ο όγκος των σκουπιδιών που φτάνουν στις χωματερές (ΧΥΤΥ).
Στη χώρα μας, τα προγράμματα της ανακύκλωσης, που έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει σε πανελλαδική κλίμακα την τελευταία πενταετία, δεν παρουσιάζουν την αναμενόμενη απόδοση, παρότι οι στόχοι ήταν υψηλοί. Οι αιτίες πολλές με χαρακτηριστικότερες την απροθυμία μας να αλλάξουμε βολικές συνήθειες, ενώ η απαιτούμενη συνέργεια από το μέρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχει καθολική συμμετοχή, όπως και η έλλειψη της κατάλληλης ενημέρωσης είναι ένα ακόμη ζητούμενο.
Καθώς τριγύρω μας τα περιβαλλοντικά προβλήματα διαρκώς διογκώνονται, οφείλουμε να συμβάλλουμε στην ανακύκλωση των υλικών, καθώς η παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά απαιτούν λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με την παραγωγή τους από πρώτες ύλες, ανακτώνται χρήσιμες πρώτες ύλες και απομονώνονται-εξουδετερώνονται τοξικά και επικίνδυνα συστατικά τα οποία με τις παραδοσιακές μεθόδους απόρριψής τους έχουν δημιουργήσει προβλήματα στο περιβάλλον, στο έδαφος και στα νερά.
Για επιμέρους λεπτομέρειες ενημερωθείτε από τις ιστοσελίδες: http://www.minenv.gr/ (ανακύκλωση) ; http://www.herrco.gr/%20;%20http://www.electrocycle.gr/%20;%20http://www.keped.gr/%20;%20http://www.afis.gr/ ; http://www.electrocycle.gr/ ; http://www.keped.gr/ ; http://www.afis.gr/ ; http://www.edoe.gr/%20;%20http://www.ecoelastika.gr/ ; http://www.ecoelastika.gr/ ; http://www.sydesys.gr/ ; http://www.ekke.gr/estia ; http://www.dedisa.gr/