" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Βιοποικιλότητα και ΜΜΕ

Μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις για το κλίμα στην Κοπεγχάγη το περασμένο Δεκέμβριο, μπήκαμε το 2010 στο Διεθνές Έτος της Βιοποικιλότητας, όπου δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο συντονισμό δράσεων βιώσιμων πολιτικών, αλλά πρωτίστως στην επικοινωνία με τους πολίτες, ώστε να γίνει κατανοητή η έννοια της βιοποικιλότητας και να αντιστραφεί η απώλεια της παγκοσμίως. Όπως και με την αλλαγή του κλίματος, η απειλή της απώλειας της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, αυξάνει καθημερινά την ανάγκη για παγκόσμια πολιτική δράση. Σε μια συνεδρίαση σχετικά με τη βιοποικιλότητα που διοργανώθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση στο Λονδίνο τον Ιανουάριο, ο R. Watson, (πρώην επικεφαλής της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος -IPCC), προειδοποίησε ότι η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος πλησιάζει "σε ένα σημείο μη επιστροφής της’’. Και τα δύο ζητήματα, που αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις στο να πείσουν τους πολιτικούς ηγέτες και τους πολίτες για την επείγουσα ανάγκη να αναληφτούν ουσιαστικές δράσεις. Οι λόγοι είναι πολύ. Αλλά το κυριότερο είναι να αλλάξουμε ριζικά την ανάγκη της χρήση των φυσικών μας πόρων και την επιθυμία να διατηρηθεί η τρέχουσα μορφή της οικονομικής ανάπτυξης (μετά την πρόσφατη ύφεση παγκοσμίως) τόσο στις αναπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι λύσεις είναι εξίσου περίπλοκες. Μέρος της απάντησης, σε κάθε περίπτωση, έγκειται στην ενίσχυση της ικανότητας των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας να επικοινωνούν με τους πολίτες και να στέλνουν μηνύματα που προκύπτουν από την επιστημονική πληροφόρηση, ώστε αυτά να αντικατοπτρίζουν επακριβώς τόσο τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, και πώς μπορούν να επηρεάζουν τη συνηθησμένη ζωή των ανθρώπων. (περισσότερα στην ιστοσελίδα http://www.scidev.net/en/editorials/biodiversity-loss-matters-and-communication-is-crucial.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=en_editorials )( Πηγή: D. Dickson, Science and Development Νetwork, Febr., 2010).