" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Ας Αρχίσουμε από τον Περίγυρό μας!

H Ευαισθητοποίηση και η Αφύπνιση για οτιδήποτε αφορά το Περιβάλλον αποτελούν συχνά μοχλούς κινητοποίησης της σημερινής κοινωνίας και δομικά στοιχεία των συναισθημάτων μας, που είναι απαραίτητα για να διαμορφωθούν οι Αξίες για τους αυριανούς ενεργούς πολίτες. Αξίες που είναι διαχρονικές, πανανθρώπινες και ζωογόνες για να οραματιστούμε, αλλά και για να απαιτήσουμε όλοι περισσότερη ‘’χρωματιστή’’ ποιότητα ζωής και καλύτερο αύριο. H ουσιαστική ενασχόληση, όσο το δυνατό περισσότερων συντοπιτών μας, με τον περίγυρό μας, το τοπικό περιβάλλον, τις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και τους φυσικούς πόρους του περιβάλλοντος γενικότερα, αποτελούν ευκαιρίες για να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ‘’ποιότητα ζωής και καλύτερο αύριο ‘’ μπορεί να οικοδομηθούν μόνο με υπομονή, εμμονή, οι προσπάθειες να είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες, ενώ οφείλουμε να αποφεύγουμε κάθε αποσπασματική δράση, ανεφάρμοστα κομματικά μανιφέστα ή και άχρωμες ομιλίες. Εξάλλου, θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι, έστω και αν λίγοι συντοπίτες στην αρχή ενδιαφέρονται για τον περίγυρό τους και για την προστασία και φροντίδα του περιβάλλοντος και συγχρόνως δραστηριοποιούνται στα τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα, αποτελούν πολλές φορές υπόδειγμα για ολόκληρη την κοινωνία. Μάλιστα, αυτή η δράση και η συμπεριφορά τους, μπορεί σχετικά εύκολα να βρει μιμητές και να συμπεριλάβει πολύ σύντομα φίλους, συγγενείς και συντοπίτες, ενώ γίνεται και τρόπος ζωής και συνολικότερης άποψης προς το περιβάλλον –το γειτονικό χώρο στον οποίο ζούμε όλοι μας. Έτσι, ο καθένας έχει τη δυνατότητα ‘’να υιοθετεί, να νοιάζεται και να φροντίζει’’ τον περίγυρό του (πεζοδρόμια γειτονιάς, αυλή σχολείου, αλσύλλια και πάρκα, παρτέρια, δενδροστοιχίες), αλλά και τις οικολογικά ευαίσθητες και ευπαθείς περιοχές του τόπου του (καμένες περιοχές, εγκαταλειμμένες εκτάσεις, παραλίες και ακτές, αμμουδιές, ποτάμια και ρέματα, δάση και θαμνότοπους κ.ά), ώστε:
-να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση στα περιβαλλοντικά ζητήματα,
- να υπάρξει ουσιαστική συμβολή στην προστασία του τοπικού περιβάλλοντος,
- να γίνεται συνετή χρήση των πόρων-αγαθών- του περιβάλλοντος και τέλος,
-να δημιουργήσουμε, συμβάλλοντας όλοι, στην καλύτερη ποιότητα της ζωής μας.