" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Αμαζόνιος και Κλιματική αλλαγή

Η καταστροφική ξηρασία που έπληξε τα δάση του Αμαζονίου κατά το 2010 τα έχει κάνει να παράγουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ό,τι απορροφούν. ΄Ετσι, επιταχύνεται επικίνδυνα η υπερθέρμανση του πλανήτη. Σύμφωνα με ομάδα Βρετανών και Βραζιλιάνων επιστημόνων, η ξηρασία του προηγούμενου χρόνου, θα έχει ως αποτέλεσμα την έκλυση περίπου οκτώ δισεκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα από τα «δάση βροχής». Δηλαδή, ποσότητα μεγαλύτερη από εκείνη που εκλύουν ετησίως οι ΗΠΑ. Η αιτία είναι ότι από πολλά από τα δέντρα που απαρτίζουν τα δάση βροχής ξεράθηκαν από την ξηρασία ή και υλοτομήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
Κατά τον καθηγητή S. Lewis, μέχρι τώρα τα πυκνά δάση του Αμαζονίου απορροφούσαν το έναν τέταρτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονταν παγκοσμίως, γεγονός που τα καθιστούσε κρίσιμης σημασίας παράγοντα ενάντια στην κλιματική αλλαγή και την παγκόσμια άνοδο της θερμοκρασίας.