" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας στη Μεσόγειο είναι επιταχυνόμενη

Στο τέλος του 20ου αιώνα, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας της Μεσογείου ήταν χαμηλότερη, σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, λόγω ατμοσφαιρικής πίεσης, αλλά από την αρχή του 21ου αιώνα τα επίπεδα αυτής της ανόδου ανέκτησαν ρυθμό και φαίνεται να επιταχύνεται. "Το επίπεδο της θάλασσας στη Μεσόγειο έχει αυξηθεί κατά 1 έως και 1,5 χιλιοστά κάθε χρόνο από το 1943, αλλά αυτό δεν φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, καθότι η ταχύτητα με την οποία αυξάνεται είναι επιταχυνόμενη", υποστηρίζει ο Dr., M.Vargas στο πρόσφατο βιβλίο του ''Cambio Climático en el Mediterráneo Español''.
Η δημοσίευση αυτή, επιβεβαιώνει ότι η Μεσόγειος είναι όλο καιπιό θερμότερη. Επίσης, αυξάνεται η αλατότητά της, ενώ η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είναι επιταχυνόμενη, καθώς από την αρχή του 21ου αιώνα, έχει ήδη αυξηθεί κατά 20 εκατοστά. Εντούτοις, "από το 2005 έως το 2008, η αύξηση της θερμοκρασίας ήταν πιο αργή από ό, τι στα τέλη του 20ου αιώνα, όταν η θερμοκρασία της θάλασσας αυξήθηκε σημαντικά", επισημαίνεται.
Σύμφωνα με το βιβλίο, που παρουσιάστηκε σήμερα στη Μάλαγα από τον ισπανικό Ίδρυμα για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (FECYT) και το IEO, οι αλλαγές που σημειώθηκαν στις θερμοκρασίες δεν είναι μόνο λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά επίσης και σε φυσικά φαινόμενα της "κανονικής" αλλαγής των ατμοσφαιρικών συνθηκών, που είναι χαοτικά συστήματα, όπως εξηγεί ο συγγραφέας.
Ωστόσο, στο επιφανειακό στρώμα της θάλασσας, η θερμοκρασία έχει αυξηθεί σε όλο τον 20ο αιώνα σε ένα επίπεδο παρόμοιο με εκείνο του αέρα, με άλλα λόγια περίπου 0,7 ή 0,8 º C. «Αυξάνεται με ταχύτητα περίπου ενός βαθμού ανά αιώνα, αλλά δεν είναι δυνατόν να προβλεφτεί τι θα γίνει στο 21ο αιώνα, καθώς, μεταξύ άλλων η αύξηση αυτή εξαρτάται από το τι κάνουν οι ΄Ανθρωποι και πως ανταποκρίνεται στους φυσικούς νόμους. Ακόμη και αν οι άνθρωποι απελευθερώσουν λιγότερο CO2 στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα,  «σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται", καταλήγει ο Dr. Vargas. " Ειδικότερα το κλίμα στη Γη αντιμετωπίζει αδράνεια σε κάποιο βαθμό. Ακόμα κι αν έχουν μειωθεί τώρα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στα επίπεδα της δεκαετίας του 1990, κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ετών, η αύξηση της θερμοκρασίας και της στάθμης της θάλασσας θα συνεχιστεί στο ίδιο επίπεδο όπως ήταν εάν δεν πέρναμε ως ανθρωπότητα κάναμε μέτρο». Πηγή: M.Y.Vargas, 24-2-2011. Cambio Climático en el Mediterráneo Español .