" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Που πηγαίνουν τα Ανακυκλούμενα: www.herrco.gr


Για να δεις που πηγαίνουν τα ανακυκλούμενα υλικά πήγαινε στο http://www.herrco.gr