" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Η Γάτα και το Ψάρι ( γατίσιες απόψεις)!

Η γάτα και το ψάρι αποτελούν δυο αντιφατικούς χαρακτήρες. Προέρχονται από δύο διαφορετικούς κόσμους. Ζουν ή και απεχθάνονται τη γη και το νερό. Όταν όμως συναντιούνται, δημιουργούν μια ασυνήθιστη έχθρα, αλλά και ...φιλία. Κάποιος άλλος όμως αποφασίζει   και να τις τύχες τους. Και για να μοιραστούν ο ένας τη ζωή του άλλου ή και να ζήσει ο ένας σε βάρος του άλλου. Άλλωστε, συνηθισμένη είναι αυτή η διαδικασία, αυτό το φαινόμενο στη ζωή.
Στην πρώτη τους επαφή, η γάτα δείχνει στο ψάρι τον κόσμο της, τη στεριά, τη γη. Και μόλις τότε το ψάρι αντιλαβάνεται ότι χάνει τον κόσμο του, το νερό.
Καθώς, η γάτα αναζητά το ψάρι, από τη μεριά του το ψάρι συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται αναζητώντας το άγνωστο. ..…και κερδισμένος ποιος είναι; Μάλλον κανένας από του δυο, καθώς οι στιγμές ευτυχίας, ευδαιμονίας και χαράς  διαρκούν,…….τόσο πολύ λίγο! Άραγε, είναι σε θέση να κατανοήσουν τις διαφορετικές ανάγκες ο ένας του άλλου; Ωστόσο, ίσως μπορέσουν να παραμείνουν κάποτε γνωστοί, άγνωστοι φίλοι!