" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Η Τηλεπισκόπηση στην Αμπελουργία και Οινοποιία

(Πηγή: σταχυολόγηση από http://www.palo.gr και technoΛογείν). Σήμερα, η τηλεπισκόπηση με τη βοήθεια δορυφόρων, έχει αξιοποιηθεί σε πλήθος διαφορετικές εφαρμογές. Τελευταία, χρησιμοποιείται και στην οινοποιία με απώτερο στόχο τη δημιουργία οίνων υψηλότερων προδιαγραφών. Αυτή η θεώρηση μπορεί να επιτρέψει την ακριβή παρακολούθηση της βλάστησης και της παραγωγής των αμπελώνων, αλλά και τον εντοπισμό της χωρικής διαφοροποίησης των σταφυλιών, ακόμα και μέσα στα όρια του ίδιου αμπελιού.
Αξιοποιώντας ένα γαλλικής προέλευσης υπερσύγχρονο εργαλείο διαχείρισης αμπελώνων, το οποίο βασίζεται στην επεξεργασία με εξειδικευμένο λογισμικό δορυφορικών εικόνων της περιοχής του και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων δράσεων προς την κατεύθυνση της αμπελουργίας ακριβείας, ένα ελληνικό οινοποιείο – το “Οινοφόρο” του Α. Ρούβαλη στην Αιγιαλείας- υιοθετεί αυτή την καινοτόμο τεχνολογία και στοχεύει στο θεαματικό εξορθολογισμό της παραγωγής του και στη δημιουργία κρασιών, με προοπτικές διεθνούς καριέρας.
Η συνεργασία ανθρώπων που ξέρουν από δορυφόρους (όπως η Astrium Services, θυγατρική της ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής EADS) και ανθρώπων που ξέρουν από αμπέλια και κρασιά (όπως το Συνεταιριστικό Ινστιτούτο Οίνου Institut Cooperatif du Vin ICV, της Γαλλίας) έδωσε πριν από τέσσερα χρόνια το ‘’Oenoview’’, ένα αξιόπιστο «εργαλείο» για την υλοποίηση αμπελουργίας ακριβείας, που η ολοένα συχνότερη χρήση του προοιωνίζεται πραγματικά μεγάλα κρασιά.
H πλατφόρμα απευθύνεται αρχικά στους παραγωγούς που θέλουν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα του αμπελώνα τους, καθώς προσφέρει χαρτογράφηση ακριβείας, μέσω της δημιουργίας ζωνών με ομοιογενή ποιοτικά χαρακτηριστικά, η οποία επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση και προσαρμογή των ετήσιων αμπελουργιών εργασιών: κλάδεμα, βλαστολόγημα και αφαίρεση φύλλων διευκολύνονται σημαντικά, το κόστος της άρδευσης και της λίπανσης μειώνεται δίνοντας εκτός από οικονομική και οικολογική διάσταση στην προσπάθεια, ο έλεγχος της ωρίμανσης της παραγωγής γίνεται ακριβέστερος και ο τρυγητός οργανώνεται καλύτερα, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του κρασιού.
Όμως, σε δεύτερη ανάγνωση, απευθύνεται και στους οινοποιούς που συνδυάζουν σταφύλια από διαφορετικούς αμπελώνες για τα κρασιά τους, καθώς το Oenoview τούς επιτρέπει την άμεση αξιολόγηση και ομαδοποίηση περιοχών με συγκρίσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε μεγάλη κλίμακα και σε πραγματικό χρόνο, με εύκολα αναγνώσιμους χάρτες και χρωματικούς κώδικες.