" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Τεχνητή Βροχή για .....επάρκεια αγροτικής παραγωγής

(πηγή: http://www.sigmalive.gr). Η Κίνα, με στόχο να αποφύγει μια επικείμενη, με τα υπάρχοντα δεδομένα, ανεπάρκεια τροφίμων εν μέσω πληθυσμιακής αύξησης, επεμβαίνει στη φύση μέσα από τέσσερα ειδικά προγράμματα αύξησης των βροχοπτώσεων κατά 10% ως το 2015.
Το σχέδιο, που εντάχθηκε στο δωδέκατο Πενταετές Πρόγραμμα (2010-2015) αναμένεται να φέρει 230 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον βροχοπτώσεις και επιπροσθέτως στα ακόμα 50 που δημιουργούνται τεχνητώς στη βορειοανατολική επαρχία Τζίλιν.
Κάθε χρόνο, περνούν πάνω από τον ουρανό της Κίνας 3 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα εξατμισμένου νερού, ως νεφώσεις, με το 20% μόνο εξ αυτών να υγροποιείται και να μετατρέπεται σε βροχή, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας.
Την ίδια στιγμή, ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες και ξηρασίες, καθιστούν την προστασία και παροχή στους αγρότες επαρκών υδατικών πόρων έργο υψίστης σημασίας.
Στη διαδικασία πρόκλησης τεχνητών βροχοπτώσεων θα χρησιμοποιηθούν αεροπλάνα για τη «σπορά νεφών». Συγκεκριμένα, τα αεροπλάνα «σπέρνουν» στην ατμόσφαιρα ιωδιούχο άργυρο, με κίνδυνο ωστόσο ακούσιας πρόκλησης ακραίων καιρικών φαινομένων