" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Βιοενέργεια από Ευκάλυπτους

(πηγή: http://www.greenbusiness.gr). Το Παγκόσμιο Βραβείο Βιοενέργειας (World Bioenergy Award), που παρουσιάζεται κάθε δύο χρόνια, έχει δώσει μια ώθηση στις εργασίες του, στον Βραζιλιάνο ερευνητή Laércio Couto, που η ομάδα του μελέτησε τη χρήση των ευκαλύπτων για βιοενέργεια.
Η μέθοδός του περιλαμβάνει την καλλιέργεια μιας ποικιλίας ευκαλύπτων φυτεύοντας τα αρκετά πυκνά, και κάνοντας σύντομη καλλιεργητική περίοδο. Ο ευκάλυπτος καλλιεργείται σε εκτάσεις που είναι ακατάλληλες για την παραγωγή τροφίμων.
Η Βραζιλία έχει περίπου 200 εκατ. εκτάρια γης κατάλληλη για αυτό το είδος της καλλιέργειας – χωρίς να επηρεάζει τα τροπικά δάση. Η καλλιεργούμενη βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση μεγάλων ποσοτήτων άνθρακα και πετρελαίου για την παραγωγή ενέργειας. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από ορυκτά και ως εκ τούτου συμβάλλει λιγότερο στην κλιματική αλλαγή.