" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Η Αύξηση της Θερμοκρασίας των Νερών Ευνοεί τα Αρσενικά Ψάρια

(πηγή:http://www.palo.gr). Η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων έχει ως αποτέλεσμα τη γέννηση δυσανάλογα μεγάλου αριθμού αρσενικών ψαριών, σύμφωνα με επιστήμονες από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών της Βαρκελώνης. Ο καθηγητής F. Piferer και η ομάδα του έφτασαν προ τριετίας στο εν λόγω συμπέρασμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ''πρασινοαθερίνα του Ατλαντικού'' στο είδος της οποίας, μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 4 βαθμούς Κελσίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν πληθυσμό αποτελούμενο σε ποσοστό 98% από αρσενικά.  
Τα περισσότερα είδη ψαριών δεν έχουν τα χρωμοσώματα Χ και Υ που καθορίζουν το φύλο στους ανθρώπους. Όπως συμβαίνει και με πολλά ερπετά, ο καθορισμός του φύλου στα ψάρια εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από τη θερμοκρασία, στην οποία είναι εκτεθειμένα στο στάδιο της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Στη νέα τους μελέτη, ο καθηγητής και η ομάδα του υποστηρίζουν ότι η απάντηση κρύβεται εν μέρει τουλάχιστον στην επιγενετική, δηλαδή στις «κληρονομικές» αλλαγές στη δραστηριότητα των γονιδίων, οι οποίες δεν οφείλονται στην τροποποίηση της αλληλουχίας DNA, αλλά σε άλλους παράγοντες. 
Η μελέτη επικεντρώθηκε σε μια επιγενετική διαδικασία που ονομάζεται μεθυλίωση του DNA και η οποία καταστέλλει το ένζυμο που μετατρέπει αρσενικές ορμόνες σε θηλυκές, μια διεργασία απαραίτητη για το σχηματισμό ωαρίων σε συγκεκριμένα είδη ζώων. Οι επιστήμονες είδαν ότι η μεθυλίωση του DNA είναι αυτή που σχετίζεται με τη θερμοκρασία. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει τόσο αυξάνεται και η μεθυλίωση, κάτι που σημαίνει ότι καταστέλλονται περισσότερα ένζυμα, συνεπώς γεννιούνται λιγότερα θηλυκά ψάρια. Τα πειράματα των επιστημόνων έδειξαν ότι η αναλογία 50 - 50 μεταξύ των δύο φύλων γινόταν 80-20 υπέρ των αρσενικών μόλις τα ψάρια του πειράματος εκθέτονταν σε αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων κατά 3 - 4 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι η Διεθνής Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή έχει προβλέψει ότι η θερμοκρασία των υδάτων θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 1,5 βαθμό Κελσίου έως το τέλος του αιώνα, μια αύξηση που, με βάση τους υπολογισμούς του Piferer, θα επηρεάσει την αναλογία των φύλων σε πολλά είδη ψαριών.