" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Κυματική Ενέργεια: Το μέλλον μπροστά μας

(πηγή: http://www.econews.gr). Μια υδρόβια «αντλία ποδηλάτου» που εκμεταλλεύεται την κυματική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού είναι το νέο απόκτημα της βρετανικής ενεργειακής εταιρείας Ecotricity. Πρόκειται για τη συσκευή Searaser, που αντλεί θαλασσινό νερό και το μεταφέρει σε μια γεννήτρια στην ξηρά. Η τεχνολογία έχει ήδη δοκιμαστεί και θεωρείται αρκετά ελπιδοφόρα.
Σε αντίθεση με τις συμβατικές τεχνολογίες κυματικής ενέργειας, η συσκευή Searaser δεν παράγει ηλεκτρισμό στο εχθρικό περιβάλλον του ωκεανού, αλλά στην ξηρά. «Αν βάλεις οποιαδήποτε συσκευή στη θάλασσα θα καταστραφεί από τις τρικυμίες, οπότε πρέπει να είναι εντελώς σφραγισμένη», ανέφερε ο εφευρέτης της αντλίας Searaser, Alvin Smith. «Το θαλασσινό νερό είναι εξαιρετικά διαβρωτικό και οι περισσότερες συσκευές που κυκλοφορούν στην αγορά έχουν υψηλό κόστος κατασκευής και είναι πολύ ακριβές», τόνισε. Η καινοτομία της συγκεκριμένης τεχνολογίας συνίσταται στο ότι το θαλασσινό νερό και ο εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συναντιούνται σε κανένα σημείο.
Ανακοινώνοντας την αγορά της συσκευής Searaser, ο ιδρυτής της ενεργειακής εταιρείας Ecotricity, Dale Vince, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια σε χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με τις υπόλοιπες ΑΠΕ αλλά και τις συμβατικές μορφές ενέργειας».
Στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της συσκευής συγκαταλέγεται η απλή και εύκαμπτη δομή της (στην ουσία μοιάζει με αντλία ποδηλάτου), καθώς και το γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει την καθαρή ενέργεια σε ταμιευτήρες στην ξηρά και να την απελευθερώνει όποτε υπάρχει ζήτηση.