" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Η Κιβωτός της Θεόπετρας

(πηγή:http://www.newbeast.gr). Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα από ιστορικής άποψης σπήλαια της Ελλάδας, είναι και το σπήλαιο Θεόπετρας που βρίσκεται στην κοινότητα Θεόπετρας, σε μικρή απόσταση από την Καλαμπάκα. Σε υψόμετρο περίπου 100 μέτρων από την πεδιάδα και 280 από τη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά του ασβεστολιθικού βράχου, προβάλλει η είσοδος του σπηλαίου. Προχωρώντας στο εσωτερικό, συναντά κανείς την κύρια αίθουσα περίπου 500 τ.μ. Όντας το πρώτο σπήλαιο που ανασκάπτεται στη Θεσσαλία, έχει μεγάλη ιστορική σημασία, καθώς είναι το μόνο στην Ελλάδα με συνεχείς ανθρωπογενείς επιχώσεις που ξεκινούν από τη Μέση Παλαιολιθική Εποχή και φθάνουν μέχρι το τέλος της Νεολιθικής (3.000 π.Χ.). Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε τη μετάβαση από τον Παλαιολιθικό στο Νεολιθικό τρόπο ζωής, με τις επιχώσεις να καλύπτουν μια ιδιαίτερα ευρεία περίοδο ιδιαίτερα καθοριστική για την εξέλιξη από το Νεάτερνταλ στο Χόμο Σάπιενς.
Η κατοίκησή του άρχισε κατά τη Μέση Παλαιολιθική Εποχή, πριν από περίπου 130.000 χρόνια, και μέσα σε αυτό βρέθηκαν λίθινα εργαλεία Παλαιολιθικής - Μεσολιθικής και Νεολιθικής Εποχής, κεραμικά ευρήματα Νεολιθικά, οστέινα εργαλεία και κοσμήματα από όστρεο. Επιπλέον ανακαλύφθηκε ένα μοναδικό για τον ελλαδικό χώρο χρυσό κόσμημα της Παλαιολιθικής, της Μεσολιθικής και της Νεολιθικής περιόδου.
Αξιοσημείωτο είναι τέλος ότι σπήλαιο Θεόπετρας βρέθηκαν τα γνωστά «ανθρώπινα αποτυπώματα της Θεόπετρας» που χρονολογούνται 130.000 χρόνια νωρίτερα και αποτελούν ένα ιδιαίτερα σπάνιο εύρημα τόσο για τον ελλαδικό όσο και για τον ευρωπαϊκό χώρο. Σήμερα, τα έργα για την ανάδειξη του έχουν ολοκληρωθεί και είναι ανοιχτό στους επισκέπτες