" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Ανακύκλωση στα Αποτσίγαρα

(πηγή:http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=176221&catid=34 ).
Μια μεγάλη καπνοβιομηχανία σε συνεργασία με μικρότερες μονάδες ξεκινά την ανακύκλωση στις γόπες των τσιγάρων. «Δεν χρειάζεται να πάμε και πολύ μακριά για να καταλάβουμε ότι πολλοί καπνιστές μολύνουν το περιβάλλον με τις γόπες τους» παραδέχτηκε ο επικεφαλής της καπνοβιομηχανίας.  
Οι εταιρείες για το πρόγραμμα αυτής της ανακύκλωσης, προτείνουν σε νέους και νέες άνω των 21 ετών αλλά και σε εταιρείες, να μαζέψουν τις γόπες τους και να τις στείλουν στην εταιρία. Μόλις ο οργανισμός τις λάβει θα στείλει άμεσα μια δωρεά σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση και έτσι μ ένα σπάρο δυο τριγώνια! Ανακύκλωση και φιλανθρωπία, δυο σε ένα.   
Επίσης ο οργανισμός θα ανακυκλώνει εκτός από τις γόπες και το χαρτί και τον καπνό που θα περιβάλει τις γόπες. Για να ολοκληρώσει το project της ανακύκλωσης και συγκεκριμένα το πώς θα ανακυκλώνει γόπες που να περιλαμβάνουν χαρτί, καπνό, στάχτη και φίλτρο, η εταιρεία έκανε 2 χρόνια. Σύμφωνα με τους διοργανωτές του προγράμματος, αυτή η ιδέα, θα αποδείξει σε όλους μας ότι τα πάντα μπορούν και πρέπει να ανακυκλώνονται.   
Επίσης η μελέτη για το πρόγραμμα αποκάλυψε ότι η γόπα του τσιγάρου είναι το πιο κοινό σκουπίδι που μαζεύεται από το δρόμο και κυρίως από τις παραλίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο.