" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Γιατί θέλετε να γίνετε ....Oικολόγοι;

Ώστε θέλετε να γίνετε Oικολόγοι; Παρόλο που οι Ευρωπαίοι ανησυχούν πλέον μόνιμα για το περιβάλλον, η ανησυχία τους αυτή εξακολουθεί να περιορίζεται στη σφαίρα των καλών προθέσεων και να μην μετατρέπεται σε έργα. Να σώσουμε τον πλανήτη! Αυτή η σκέψη απασχολεί το 96% των Ευρωπαίων, αλλά, όπως αποκαλύπτει πρόσφατη έρευνα σχετικά με τις Ευρωπαϊκές συμπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον , ελάχιστοι από αυτούς είναι έτοιμοι να περάσουν στην πράξη οι ίδιοι και να αλλάξουν τις συνήθειές τους.
Αν και οι περισσότεροι από εμάς αναγνωρίζουμε ότι πρέπει και οι ίδιοι να διαδραματίσουμε κάποιο ρόλο στην υπόθεση της προστασίας του περιβάλλοντος, σπάνια μας απασχολούν οι καταναλωτικές μας συνήθειες. Δεν είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά μας λιγότερο, ούτε να αγοράζουμε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον .
Οι καλές προθέσεις των Ευρωπαίων είναι γεγονός, αλλά σπάνια μεταφράζονται σε πράξη. Αντίθετα, φαίνεται ότι οι πολίτες περιμένουν κυρίως από τις κυβερνήσεις τους να αναλάβουν δράση. Τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων επικροτούν το να λαμβάνονται οι αποφάσεις για το περιβάλλον από κοινού, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και το 82% συμφωνούν ότι οι νόμοι της ΕΕ είναι αναγκαίοι. Το μήνυμα από τα συμπεράσματα αυτά είναι ξεκάθαρο: η οικολογική συμπεριφορά πρέπει να είναι επιταγή και όχι επιλογή.
Υπάρχουν όμως πάμπολλα πράγματα που μπορούμε όλοι μας να κάνουμε για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Για να βοηθήσει τους πολίτες να δραστηριοποιηθούν, η ΕΕ δημιούργησε ειδικές ιστοσελίδες με συμβουλές για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινή μας συμπεριφορά.
Η έρευνα επίσης αποκαλύπτει ότι ο βαθμός ενημέρωσης για περιβαλλοντικά θέματα ποικίλλει πολύ μεταξύ των διάφορων χωρών. Οι καλύτερα ενημερωμένοι πολίτες ζουν στις βόρειες και δυτικές περιοχές της Ένωσης, ενώ όσοι πιστεύουν ότι δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι για το περιβάλλον προέρχονται συνήθως από το νότο και από τα νέα κράτη μέλη.(πηγή: http://ec.europa.eu/news/environment/080325_1_el.htm).