" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- To Σκυριανό Aλογάκι

Το Σκυριανό αλογάκι (Equus cabalus skyriano), που αποτελεί μια από τις αρχαιότερες και καθαρότερες γενετικά φυλές αλόγων στον κόσμο, αντιμετωπίζει σήμερα τον κίνδυνο της εξαφάνισης. Κατατάσσεται στα εξαιρετικά σπάνια είδη και ο συνολικός αριθμός του δεν ξεπερνά τα 220. Στην αρχαιότητα, ήταν διάσπαρτο στον ελλαδικό χώρο, ωστόσο τα τελευταία δείγματα βρέθηκαν να επιβιώνουν στο νησί της Σκύρου απ' όπου πήραν και το όνομά τους. Αποτελεί σήμερα, ένα ζωντανό μνημείο και αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως κάτι το ξεχωριστό και μοναδικό στον κόσμο.
Οι ιδιοκτήτες ενός αγροκτήματος στη Φαλάνη, Λάρισας (Ιππόλυτος) προσπαθούν να συμβάλλουν στην διατήρηση και την πολιτιστική προβολή του Σκυριανού αλόγου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Εκεί έχουν βρει καταφύγιο 21 Σκυριανά αλογάκια, προερχόμενα από την εκτροφή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Το αγρόκτημα του Ιππόλυτου αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς σχετικά με το Σκυριανό Αλογάκι και προβάλλεται και μέσω του πανευρωπαϊκού δικτύου ARCA NET, ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, που υλοποιεί η γερμανική οικολογική οργάνωση "SAVE FOUNDATION" και προβάλει ανάλογες δράσεις διάσωσης και διατήρησης αυτόχθονων φυλών ζώων και φυτών ντόπιων ποικιλιών.(πηγή:http://www.real.gr)