" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Η ελληνική οικονομική κρίση μπορεί να γίνει και οικολογική

Σε σχετικό άρθρο του επιστημονικού περιοδικού New Scientist, διαβάζουμε “είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο” . “Το ζήτημα είναι όμως τι θα σήμαινε και μια ταυτόχρονη αποχώρηση από το ευρώ. Ωστόσο, αυτό που δεν έχει εκτιμηθεί είναι ότι κάτι τέτοιο θα είχε τρομερές συνέπειες και για το ελληνικό περιβάλλον”.
''Το θέμα στην Ελλάδα παραμένει και πολιτικό. Η Ελλάδα πλήττεται από καθημερινές απεργίες, διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες'', συνεχίζει το άρθρο. ''Συνεχώς επιβάλλονται μεγάλες περικοπές στην εργασία, στις συντάξεις και τους μισθούς, χωρίς όμως αποτέλεσμα στη μείωση το χρέους''.
“ Σε όλα αυτά είναι επόμενο το περιβάλλον και η προστασία του να έρχονται σε δεύτερη μοίρα, όταν κυριαρχούν τα οικονομικά προβλήματα”, συμπληρώνει το δημοσίευμα χαρακτηριστικά. ''Επιπλέον, αν μια χώρα εγκαταλείψει το ευρώ, θα πρέπει να εγκαταλείψει επίσης και τις συνθήκες του Μάαστριχτ, της Λισαβόνας και της Ρώμης, και στη συνέχεια να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση''. “Αυτό όμως θα οδηγούσε στην εγκατάλειψη και συμφωνιών που αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική”, διαπιστώνει το περιοδικό. ''Για παράδειγμα, το Σύστημα Ανταλλαγής Ρύπων, ένας μηχανισμός ελέγχου και επιβολής προστίμων με στόχο τον περιορισμό της ρύπανσης, αν και έχει κατηγορηθεί ως αναποτελεσματικό, παρόλα αυτά επιβάλει ένα διεθνές πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί και να επεκταθεί''. '' Όλα αυτά θα καταργηθούν μαζί με οποιαδήποτε υποχρέωση για χώρες να πετύχουν τους στόχους τους μέχρι το 2020 για τον περιορισμό των επικίνδυνων εκπομπών αερίων και τη χρήση εναλλακτικών φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας'', καταλήγει με απογοήτευση το δημοσίευμα του New Scientist.
(πηγή:24h NewsRoom)