" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Η .....Μοίρα ενός Φύλλου!


Ένα φύλλο στη ροή του χρόνου: Ο κύκλος ζωής ενός φύλλου από τη ζωντάνια και τη ζωτικότητα, στη  σταδιακή αποδιοργάνωση, το ξεθώριασμα, τη νέκρωση, την αποσύνθεση. Και για να αποδωθούν στη Φύση πάλι θρεπτικά και άλλα συστατικά. Έτσι, είναι συνήθως η πορεία ενός φύλλου μέχρι .....το φθινόπωρο! (πηγή: http://www.wildfame.com)