" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Ελληνικές Θάλασσες: 94,80%, εξαιρετικής ποιότητας

(πηγή: σταχυολόγηση από http://www.econews.gr). Η χώρα μας, σε συμμόρφωση και με τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για κάθε παρακολουθούμενη, από τις 2155, τοποθεσίες κολύμβησης.
Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2011, υπεβλήθη μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (EIONET) και είναι διαθέσιμη στο  http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd/envtvxt0q .
Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων 2043 σημεία (94,80%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 91 σημεία (4,22%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», 16 σημεία (0,74%) χαρακτηρίζονται ως «επαρκούς ποιότητας και μόνο 5 σημεία (0,23%) ως «ανεπαρκούς ποιότητας».