" Η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί, μήτε μάτην'' - Αριστοτέλης, 384-322 π.χ.
'' Tell me, I forget / Show me, I remember / Involve me, I understand '' - Ancient Chinese proverb ( 告訴我,我忘記了。告訴我,我記得。涉及我,我的理解 )

- Ενέργεια και Αφαλάτωση Ταυτόχρονα

(πηγή: http://www.econews.gr ). Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Η Αιγυπτιακή Ακαδημία Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ASRT) ανακοίνωσε την έναρξη ενός πιλοτικού προγράμματος Συγκεντρωτικής Ηλιακής Ενέργειας για τη δοκιμή μονάδων οι οποίες μπορούν να παράγουν ηλεκτρισμό και να αφαλατώνουν νερό ταυτόχρονα. Το τετραετές project, που ονομάζεται "Πολλαπλές Εφαρμογές Ηλιακής Θερμοδυναμικής" (MATS) , έχει ενταχθεί στο Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο και θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 22 εκατομμύρια δολάρια. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και τη δοκιμή μονάδων παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης στην έρημο Burj Al Arab, κοντά στην Αλεξάνδρεια. Οι μονάδες θα τροφοδοτούνται από ηλιακή ενέργεια αλλά και από άλλες ΑΠΕ, όπως βιομάζα και βιοαέριο. Στόχος είναι η παραγωγή ενός μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας και 250.000 λίτρων αφαλατωμένου νερού ημερησίως. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Αιγυπτιακής Ακαδημίας Επιστημονικής Έρευνας, Maged Al-Sherbiny, τόνισε ότι οι πρωτοποριακές αυτές μονάδες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εκμεταλλευτούν τη συγκεντρωτική ηλιακή ενέργεια με εγκαταστάσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας, για την ικανοποίηση των τοπικών αναγκών σε ενέργεια, θερμότητα και αφαλατωμένο νερό.